Vedtatt reguleringsplan for Ekkerøy
 
 

Vedtatt reguleringsplan for Ekkerøy

Kommunestyret i Vadsø har vedtatt følgende reguleringsplan: Områdereguleringsplan for Ekkerøy, med tilhørende reguleringsbestemmelser, vedtatt den 07. September 2017, sak 52/17.
Plandokumenter

Kommunestyrets vedtak kan påklages i samsvar med bestemmelser gitt i forvaltningsloven, jf. også plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12. Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato. En eventuell klage skal begrunnes og sendes skriftlig til Vadsø kommune, Plan, miljø og kommunaltekniske saker, Postboks 614, 9811 Vadsø.

Eventuelle krav om innløsing av eiendom etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap som følge av reguleringsplanene etter plan- og bygningslovens § 15-3 må fremsettes senest 3 år etter kunngjøringen. Eventuelle krav sendes Vadsø kommune, Plan, miljø og kommunaltekniske saker, Postboks 614, 9811 Vadsø.
 
Offentlige sektormyndigheter, de som har uttalt seg tidligere i saken og de som er klart berørt av vedtaket vil bli orientert om kommunestyrets vedtak i eget brev.Bookmark: _GoBack

Enhetsleder Plan, miljø og kommunaltekniske saker

Sist endret av Arne Lindbach, 29-09-2017
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Hurtigvalg
 
Offentlige nettsider
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik