Kommunereformen
 
 

Kommunereformen

Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Under finnes dokumenter, informasjon og oversikt over Vadsø kommunes oppfølging av kommunereformen.
 
 
 
Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

Innbyggerundersøkelse om kommunereformen

BDO AS, i samarbeid med Norfakta AS, har gjennomført en innbyggerundersøkelse for kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby, Tana, Sør-Varanger, Vardø og Vadsø.
Les mer
 
 
 
Bakgrunn

Bakgrunn

Regjeringen har invitert alle landets kommuner med i prosesser med sikte på å vurdere og avklare hvorvidt det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner.
Les mer
 
 
 
Involvering

Involvering

Kommunereformen legger opp til at hver enkelt kommune innen 01.07 2016 har fattet vedtak om ev kommunesammenslåing. Prosessen frem dit forutsetter god og bred involvering.
Les mer
 
 
 
Kommunereformen i Øst-Finnmark

Kommunereformen i Øst-Finnmark

Alle landets kommuner er pålagt å vurdere og diskutere sammenslåing med nabokommunen innen 1. juli 2016.
Les mer
 
 
 
Vadsø

Vadsø

Vadsø kommune har vært en pådriver for felles tilnærming og drøftinger av mulige kommunesammenslåinger i Øst-Finnmark.
Les mer
 
 
 
Økonomi

Økonomi

Regjeringens mål med kommunereformen er nye- og mer robuste kommuner som er i stand til å håndtere fremtidige utfordringer. Det er knyttet noen økonomiske virkemidler til dette.
Les mer
 
 
 
Viktige lenker

Viktige lenker

Informasjonsbehovet i tilknytning til kommunesammenslåinger er stort. En ting er i hvilken grad kommunene i dag er i stand til å ivareta sine eksisterende oppgaver, annet er om man vil være det også i fremtiden.
Les mer
 
 
 
Kommunestyrets behandling av kommunerformen

Kommunestyrets behandling av kommunerformen

Her finner du opptak fra kommunestyrets behandlinger av saken.
Les mer
 
 
 
Kommunebilde Vadsø

Kommunebilde Vadsø

Fylkesmannen i Finnmark utarbeidet i 2015 et kommunebilde for hver enkelt kommune i fylket. Kommunebildet uttrykker fylkesmannens oppfatning og opplevelse av kommunen.
Les mer
 
 
 
Faktagrunnlag Øst-Finnmark

Faktagrunnlag Øst-Finnmark

De 7 kommunene i Øst-Finnmark (Sør-Varanger, Vadsø, Tana, Båtsfjord, Vardø, Berlevåg og Nesseby) har i fellesskap gjort en gjennomgang og analyse av viktige forhold knyttet til det kommunale ansvarsområdet.
Les mer
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik