Priser og vilkår for bruk av Vadsø havn

Retningslinjer for prisfastsetting for Vadsø Havn KF er gitt i medhold av LOV 2009-04-17 nr. 19 om Havner og farvann (Havne- og farvannsloven) med senere forskrifter.
Les mer
 
 
 
 

Lokal forskrift om anløpsavgift for Vadsø Havn KF

Ikrafttredelse: 01.01.2012 Gjelder for: Vadsø Havn KF Hjemmel: LOV-2009-04-17-19-§25, FOR-2010-12-20-1762
Les mer
 
 
 
 

Formål og ansvarsområde

Vadsø Havn K/F er Vadsø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Vadsø kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven.
Les mer
 
 
 
 

Møteinnkallinger og protokoller

Her finner du møtedokumenter fra Havnestyret.
Les mer
 
 
 
 
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik