Formål og ansvarsområde

Vadsø Havn K/F er Vadsø kommunes havnefaglige organ, og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver Vadsø kommune er tillagt etter havne- og farvannsloven, og bestemmelser gitt i medhold av denne loven.

Vadsø Havn K/F skal sørge for en rasjonell og effektiv havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Vadsø kommunes havnedistrikt og forvalte Vadsø havnekasses eiendommer, innretninger og andre aktiva med sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommunen.

For å opprettholde og videreutvikle havnenes trafikkgrunnlag, kan Vadsø Havn K/F engasjere seg i havnetilknyttet virksomhet når dette er fordelaktig og hensiktsmessig for Vadsø kommunes havnevirksomhet.


Sist endret av Arne Lindbach, 05-11-2013
 
 
Kontakt oss

 
 
 
 
 
 
Politiske møter
 
Vadsø kommune - 78 94 23 00 - postmottak@vadso.kommune.no - Postboks 614 - 9811 Vadsø
Ansvarlig redaktør: Jens Betsi - Nettredaktør: Arne Lindbach - Nettløsning Avento CMS - Design Havnevik